© 2021 Visa Concord
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏՈՒՐ ՓԱԹԵԹՆԵՐԸ
We offer the best of the tour packages around the globe and for around the globe locations in affordable prices and with best of the services.
Ճամփորդեք հիմա, վճարեք 12 ամսում առանց միջնորդավճարի
Վճարեք Visa Concord Converse Bank MasterCard քարտով՝ 0% տոկոսադրույքով մինչև 12 ամիս մարման ժամկետով։
ԲԼՈԳ
Smoke is a collection of airborne solid and liquid particulates and gases emitted when a material undergoes combustion or pyrolysis, together with the quantity of air that is entrained or otherwise mixed into the mass.
It is commonly an unwanted by-product of fires (including stoves, candles, oil lamps, and fireplaces), but may also be used for pest control (fumigation), communication (smoke signals), defensive and offensive capabilities in the military (smoke-screen), cooking, or smoking (tobacco, cannabis, etc.).

VISA CONCORD GROUP
GO ARMENIA
SKY WITH ME
ՄԵՐ ՑԱՆՑԸ
Կապ մեզ հետ
+374 10 56 40 99
visaconcord@visaconcord.am
20 Բաղրամյան պող., 0019, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
© 2021. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են. VISA CONCORD